URL absolute dhe relative

Siç e dimë, një URL përbëhet nga disa pjesë, dhe kur jeni duke kërkuar në të njëjtën faqe, disa elementë të saj qëndrojnë të njëjtë.

Informacioni i ri në secilën lidhje është <path> i tij. Ekziston një mënyrë tjetër për të gjetur burimet në të njëjtën faqe vetëm nga <path>?<request parameters>#<anchor>. URL-ja e plotë njihet si absolute dhe ne e quajmë relative homologun e saj më të shkurtër.

Ju duhet të mbani mend se do të funksiononte vetëm në të njëjtën faqe, ndërsa nuk mund t’i referoheni një faqe tjetër nga një rrugë relative. Sa herë që ndiqni lidhjen me një URL relative, ajo do të zgjerohet në absolute, ku të gjitha pjesët, duke përfshirë gjithçka, nga protokolli në port do të përputhen me burimin që po përdorni këtë herë.

Ne e dimë që përmes URL-ve absolute mund ta gjejmë lehtë burimin përmes Internetit, por pse na duhen fare shtigje relative pasi ato gjithsesi do të shndërrohen në absolute? Këtu janë arsyet kryesore për këtë:

  • Ata janë të shkurtër.
  • Ne mund ta zhvendosim lehtë faqen në një host tjetër.
  • Ata janë pak më të shpejtë për tu rikuperuar nga një shfletues.

Përgatiti dhe përshtati:

WWW.STUDENTËT.MK

About Author