Në një raport të publikuar, Goldman Sachs parashikoi se përparimet e AI mund të shkaktojnë që 300 milionë vende pune, që përfaqësojnë afërsisht 18% të fuqisë punëtore globale, të automatizohen në një farë mënyre. OpenAI gjithashtu publikoi së fundmi studimin e vet me Universitetin e Pensilvanisë, i cili pretendonte se ChatGPT mund të ndikojë në mbi 80% të vendeve të punës në SHBA.

Numrat duken të frikshëm, por formulimi i këtyre raporteve mund të jetë zhgënjyes i paqartë. “Ndikim” mund të nënkuptojë një sërë gjërash, dhe detajet janë të turbullta.

Industria ligjore e vjetëruar dhe e ngadaltë ka qenë kandidate për përçarje teknologjike për disa kohë. Në një industri me mungesë fuqie pune dhe me nevojë për t’u marrë me një sërë dokumentesh komplekse, një teknologji që mund të kuptojë dhe përmbledhë shpejt tekstet mund të jetë jashtëzakonisht e dobishme. Pra, si duhet të mendojmë për ndikimin që këto modele të AI mund të kenë në industrinë ligjore?

Së pari, përparimet e fundit të AI janë veçanërisht të përshtatshme për punë ligjore. GPT-4 kohët e fundit kaloi Provimin Universal të Jurisprudencës, i cili është testi standard i kërkuar për të licencuar avokatët. Sidoqoftë, kjo nuk do të thotë se AI është gati të jetë avokat.
Së dyti, puna ligjore ka shumë detyra të përsëritura që mund të automatizohen, të tilla si kërkimi i ligjeve dhe rasteve të zbatueshme dhe nxjerrja e provave përkatëse, sipas Katz.
Së fundi, ka kufizime dhe rreziqe. GPT-4 ndonjëherë krijon tekst shumë bindës, por të pasaktë, dhe do të keqpërdor materialin burimor. Një herë, thotë Arrodondo, GPT-4 e bëri atë të dyshonte në faktet e një rasti që ai kishte punuar vetë.

Përgatiti dhe përshtati:

WWW.STUDENTËT.MK

About Author