Fotografitë dhe pikselët

Për çudi, fotografitë shpesh paraqiten nga numrat. Në kompjuter, fotografitë zakonisht bëhen me ndihmën e katrorëve me ngjyra të vogla të quajtura piksele. Mendoni për një mozaik në jetën reale: një imazh ose model bëhet duke kombinuar së bashku pjesë të shumta të vogla, me ngjyra. Ose një bashkim pjesësh figure, ku bashkohen pjesë më të vogla për të krijuar një imazh më të madh dhe më të plotë.

Pikselet funksionojnë në një mënyrë të ngjashme. Mijëra sheshe me ngjyra të vogla përbëjnë imazhet që shfaqen në ekranet tona. Ka shumë mënyra se si kodohen ngjyrat në piksel, por kodi që përdoret më shpesh është kodi RGB (kuq, gjelbër, kaltër).

Kodet RGB funksionojnë duke kombinuar ngjyrat e kuqe, jeshile dhe të kaltërta për të prodhuar të gjitha nuancat e ngjyrave që shohim në pajisjet tona moderne. Secili prej tre përbërësve të ngjyrave është kodifikuar nga një numër, vlerat e të cilit variojnë nga 0 në 255. Kështu, ekzistojnë tre grupe numrash që përshkruajnë një piksel.

Si shembull, le të shqyrtojmë ngjyrën e përfaqësuar nga kodi RGB (142, 150, 123). Ky kod i ngjyrave ka 3 përbërës: e kuqe: 142, e gjelbër: 150 dhe e kaltër: 123.

Brenda kompjuterëve tanë, secili prej këtyre përbërësve të ngjyrave përfaqësohet nga ekuivalentët e tyre binarë duke përdorur 8 bita, dhe pastaj kombinohen së bashku. Për shembull, binari për 142 (përbërësi i kuq) është 10001110, binari për 150 është 10010110 dhe binari për 123 është 1111011.

E kuqe = 142 = 10001110
E gjelbër = 150 = 10010110
E kaltër = 123 = 01111011

Kompjuteri kombinon këta numra nga e majta në të djathtë për të ruajtur kodin RGB në memorien e tij.

Kodi i plotë RGB = 100011101001011001111011

Përgatiti dhe përshtati:

WWW.STUDENTËT.MK

About Author