Sipas një studimi nga Universiteti i Kembrixhit, miniera Bitcoin (BTC) konsumon më shumë energji elektrike sesa konsumon një vend.

Mjeti i modelimit i përdorur nga Universiteti i Kembrixhit ka modeluar jetën ekonomike e minierave të Bitcoin. Ai supozoi se të gjitha makineritë e minierave Bitcoin të përdorura në të gjithë botën po operojnë me efikasitet të ndryshëm.

Duke përdorur të dhëna për çmimin e energjisë për njësi dhe konsumin e energjisë elektrike nga Bitcoin, studiuesit llogaritën konsumin mesatar vjetor të energjisë elektrike për minierat Bitcoin.

Sa energji elektrike harxhojnë minierat e Bitcoin?

Miniera e Bitcoin kërkon llogaritje të lartë kompjuterike. Për këtë arsye, kjo shkakton një konsum të energjisë elektrike prej rreth 121.36 TWh në një vit.

Sipas vlerësimit të bërë nga një mjet analize, Bitcoin konsumon më shumë energji elektrike në minierat e kriptovalutave. Një mesatare prej 121.36 TWh energji elektrike konsumohet çdo vit me nxjerrjen e Bitcoin. Kjo sasi konsumi është më shumë sesa vendet si Argjentina (121 TWh), Hollanda (108.8 TWh) dhe Emiratet e Bashkuara Arabe (108.8 TWh).

Aq sa vetëm ky konsum i energjisë elektrike mund të plotësojë nevojat për energji të Universitetit të Kembrixhit për 688 vjet.

Krahasimi i konsumit të energjisë elektrike të minierave Bitcoin me konsumin e përgjithshëm të energjisë së vendeve të tjera

Sipas studiuesve, konsumi i energjisë elektrike në minierat Bitcoin mund të ulet me rënien e Bitcoin. Sidoqoftë, nëse trendi rritës vazhdon, kjo vlerë e konsumit mund të rritet edhe më shumë.

Miniera Bitcoin dhe Ngrohja Globale

Miniera Bitcoin është një sistem që lidh serverat dhe zinxhirin e kriptovalutave. Me fjalë të tjera, serverat janë përgjegjës për verifikimin e tregtimit të Bitcoin të kryer nga përdoruesit.

Rritja e kërkesës për kriptovalutat gjithashtu rrit vlerën e tyre në treg. Prandaj, energjia elektrike e shpenzuar për minierat e kriptovalutave gjithashtu do të rritet. Në përgjithësi, lëndët djegëse fosile janë mbizotëruese në prodhimin e energjisë elektrike në të gjithë botën. Kjo kontribuon në ngrohjen globale pasi do të rrisë sasinë e gazeve serë të lëshuara në atmosferë. Me prodhimin e Bitcoin në të gjithë botën, lirohen 22 megatonë emisione CO2.

Ndoshta nuk mund të parandalojmë nxjerrjen e kriptovalutave, por duke rritur pjesën e burimeve të energjisë së pastër në prodhimin e energjisë elektrike, ne mund të minimizojmë ndikimin e saj në mjedis. Sepse, përdorimi i energjisë elektrike po rritet në çdo fushë me kalimin e kohës. Prandaj, konsumi i energjisë elektrike do të vazhdojë të rritet për trendet e sotme dhe të ardhshme të tregut, ashtu si kriptovalutat.

Përgatiti dhe përshtati:

STUDENTET.MK

About Author