Student i sapodiplomuar në Fakultetin Ekonomik pranë Universitetit “Kirili dhe Metodi”, mbrojti me sukses temën e diplomës. Me parapëlqimin e tij për t’iu ardhur në ndihmë të tjerëve, punimi i tij publikohet edhe në faqen tonë.
Shabanit, i urojmë shëndet dhe suksese në vazhdimësi!

Temën e diplomës mund t’a shkarkoni këtu.

About Author

Admin_S