Ajri që thithim përbëhet nga sasi të konsiderueshme të katër gazrave. Kur marrim frymë, trupat tanë konsumojnë oksigjenin dhe e shndërrojnë atë në dioksid karboni. Ajri i frymëmarrjes përmban rreth 4.5 përqind dioksid karboni. Trupat tanë nuk bëjnë asgjë me azot ose argon. Një nëndetëse është një enë e mbyllur që përmban njerëz dhe një furnizim të kufizuar të ajrit.

Oksigjeni furnizohet ose nga rezervuarët nën presion ose ndonjë gjenerator oksigjeni (i cili mund të formojë oksigjen nga elektroliza e ujit ose me ndonjë mjet tjetër) ose një lloj “bombolë oksigjeni” (Ju mund t’i mbani mend këto bombola për shkak të problemeve të tyre në Stacionin Hapësinor MIR ato lëshojnë oksigjen nga një reaksion kimik shumë i nxehtë). Oksigjeni ose lirohet vazhdimisht nga një sistem i kompjuterizuar që ndjen përqindjen e oksigjenit në ajër, ose lëshohet në grupe në mënyrë periodike gjatë ditës.
Dioksidi i karbonit mund të hiqet nga ajri kimikisht duke përdorur gëlqere sode (hidroksid natriumi dhe hidroksid kalciumi). Dioksidi i karbonit bllokohet në gëlqeren e sodës nga një reaksion kimik dhe hiqet nga ajri. Reagime të tjera të ngjashme mund të arrijnë të njëjtin qëllim.
Lagështia mund të hiqet nga një dehumidifikues kimikisht. Kjo parandalon atë nga kondensimi në muret dhe pajisjet brenda anijes.

Përgatiti dhe përshtati:

WWW.STUDENTËT.MK

About Author

Admin_S