NJË HISTORI E LETËRSISË SHQIPE (E RE)

NJË HISTORI E LETËRSISË SHQIPE (E RE)

Në kulturat me trashëgimi vlerësimi, secili brez pretendon ose e shkruan historinë e letërsisë nacionale. Kjo është e nevojshme dhe e domosdoshme, sepse historia e letërsisë dhe letërsia vetë nuk janë një e dhënë e përhershme dhe e pandryshueshme, por kuptimi i tyre zgjerohet dhe pasurohet sa me hyrjen e veprave të reja në këtë […]

Read More
 HISTORI E LETËRSI:  Historia e letërsisë shqipe (pjesa e parë)

HISTORI E LETËRSI: Historia e letërsisë shqipe (pjesa e parë)

Do të përmendim e do të diskutojmë kritere e rezultate të teksteve të historisë së letërsisë shqipe dhe të tjerave me pretendime të tilla, që janë botuar në shekullin njëzet. Vepra e Át Justin Rrotës Letratyra shqype e vitit 1925 është prova e parë për të bërë një histori të letërsisë shqipe, prandaj përmban shenjat […]

Read More
 HISTORI E LETËRSI: Teoria e historisë

HISTORI E LETËRSI: Teoria e historisë

Filozofi antik Aristoteli ka shkruar Poetikën e parë strukturale, në të cilën bën dallimin ndërmjet historisë e letërsisë. E para tregon çka ka ndodhur, kurse e dyta tregon çka mund të ndodhë. Raporti i këtyre të dyjave bëhet i vështirë në mënyrë të veçantë kur pretendohet të shkruhet historia e letërsisë, pra kur flitet për […]

Read More
 Figurat letrare: Shpjegim përmbledhës

Figurat letrare: Shpjegim përmbledhës

1.Personifikimi – figurë që krijohet kur i mveshim një kafshe a një sendi tiparet e njeriut, (e paraqet diçka si njerëzore). Në estetikë flitet edhe për antopomorfizëm, d.m.th. për njerëzimin e dukurive natyrore, flitet edhe për animizëm, për shpirtëzimin e gjithçkaje jo të gjallë. Prozopopeja, figurë ku bëhet shpirtëzimi i njeriut të vdekur, pra kur […]

Read More
 Koha e shkrimit të një punimi & Motivimi për të shkruar

Koha e shkrimit të një punimi & Motivimi për të shkruar

Koha e shkrimit të një punimi Për të vendosur gjatësinë më optimale të shkrimit, duhet të merren parasysh 2 faktorë kryesorë: Duke shqyrtuar faktorin e parë, sigurisht duhet të shmanget të shkruarit e listuar, që është shumë i shkurtër, ndërsa lidhur me faktorin e dytë, duhet gjithsesi të shmangen shkrimet shumë të gjata.Shkrimet e shkurtra […]

Read More
 Origjinaliteti i shkrimit akademik & Logjika dhe emocioni

Origjinaliteti i shkrimit akademik & Logjika dhe emocioni

Origjinaliteti i shkrimit akademik Çdo studiues i ri apo me përvojë qoftë duhet të ketë origjinalitetin e tij në shkrimin që përcjell. Ndodh që ndonjëherë, sidomos studiuesit e rinj i paraqesin idetë e të tjerëve si të tyret. Kur shkruhet duhet të gjendet zëri individual mes zërave të tjerë, shumë prej të cilëve kanë një […]

Read More
 Intervistë me prof. Besim Limanin, “Ruajtja e gjuhës shqipe dhe kultivimi i saj”

Intervistë me prof. Besim Limanin, “Ruajtja e gjuhës shqipe dhe kultivimi i saj”

Studentet.mk, këtë herë publikon intervistën e plotë të realizuar me albanologun Besim Limanin. Në këtë intervistë enkas për faqen studentet.mk, profesori elaboroi mënyrat e ruajtjes dhe kultivimit të gjuhës shqipe, kështu duke trajtuar dukuri aktuale që i kanosen shqipes, duhet mos mënjanuar elementet këshilluese dhe motivuese për rininë në përgjithësi dhe studentet në veçanti. Studentet.mk: […]

Read More
 Dy fjalë mbi periodizimin e gjuhës shqipe

Dy fjalë mbi periodizimin e gjuhës shqipe

Lidhur me periodizimin e gjuhës shqipe janë paraqitur skema të ndryshme të bazuara në kritere të ndryshme gjuhësore dhe historike. Problemi bëhet mjaft i ndërlikuar, nëse shihet i lidhur me hipotezat e ndryshme për prejardhjen e kësaj gjuhe. Nëse i përmbahemi mendimit për një prejardhje të pavarur, atëherë proto-shqipja do të kishte një periudhë të […]

Read More