Me rritjen e nevojës për energji, rritet edhe kërkimi për energjinë. Në këtë drejtim, dalin në shesh metodat të cilat i përdorin shtetet për kursim.

Si mund të arrihet kursimi i energjisë me e-transformim?

Edhe marrja e kuponit tatimor nga tregu ndikon në qëndrueshmërinë e së ardhmes dhe jetës sonë. Në shumë tregje gjenden koshat e riciklimit, por për riqarkullimin e tyre kërkohet kosto dhe konsumim të energjisë .
Ne investojmë në të ardhmen tonë, madje edhe në zinxhirin më të thjeshtë dhe më të zakonshëm në jetën tonë.

Çfarë është e-transformimi?

Mund të thuhet si një proces i vazhdimit të konceptimit të mjedisit dixhital. Sot, shumë ndërmarrje të korporatave kanë filluar të aktivizojnë identitetin e tyre në mënyrë dixhitale.

NVM-të, përkatësisht ndërmarrjet në shkallë të vogël, janë kompani që ndjekin këtë proces nga pas dhe vazhdojnë me aktivitetet e transformimit elektronik sot me shpejtësi.

Është e mundur të bëhet një biznes më i efektshëm duke përfituar nga komoditeti i sistemeve elektronike.

E-nënshkrimi (Nënshkrimi elektronik),E-fakturat, E-biletat dhe shumë koncepte të tjera zhvillohen në botën e bizneseve me procesin e E-transformimit.

E-Faktura – merret me transaksione të tilla si shtypja e faturës, shkrimi ose dërgimi, dhe kryhen plotësisht në mënyrë elektronike. Kompanitë mund të menaxhojnë proceset e tyre të biznesit më shpejt falë e-fakturave elektronike dhe lehtë mund të kryejnë transaksionet e tyre përmes mediave dixhitale.

E-Nënshkrimi – është bërë një përdorim i përhapur me efektin e aplikacioneve të sjella nga shteti. Ai zëvendëson nënshkrimin e klasik. Gjatë procesit të nënshkrimit elektronik, informacioni i identitetit të personit në fjalë duhet të verifikohet. Pas procesit të verifikimit, konfirmohet se personi e dërgoi dokumentin.

E-Arkivi – sigurohet që informacioni të ruhet në një mjedis elektronik dhe se informacioni mund të merret nga baza e të dhënave më shpejt kur të jetë e nevojshme. Humbja e të dhënave gjithashtu mund të parandalohet me kopje rezervë të ndryshme. Quhet një lloj fature në sistem siç është e-faktura.

Përgatiti dhe përshtati:

WWW.STUDENTET.MK

About Author