Është e vërtetë që binjakët identikë ndajnë kodin e tyre të ADN-së me njëri-tjetrin. Kjo sepse binjakët identikë u formuan nga spermatozoidi dhe veza e njëjtë saktësisht nga babai dhe nëna e tyre. (Në të kundërt, binjakët vëllazëror formohen nga dy spermatozoidë të ndryshëm dhe dy vezë të ndryshme.) Zakonisht, veza dhe spermatozoidët bashkohen dhe krijojnë një embrion, i cili përfundimisht rritet në një fëmijë. Sidoqoftë, në rastin e binjakëve identikë, në fillim të zhvillimit, ky embrion ndahet në dy. Kjo krijon dy foshnje më shumë sesa një.

Ndërsa dy foshnjat ndajnë të njëjtin kod të ADN-së, në gjenetikën tonë ka më shumë sesa vetëm kaq. Gjatë zhvillimit në mitër dhe pas lindjes, rrethina jonë, ekspozimi dhe ushqimi ndikojnë në mënyrën se si gjenet tona shprehen dhe si trupat dhe mendjet tona zhvillohen. Për shembull, dy binjakë identikë mund të kenë të njëjtat gjene për gjatësi, por nëse një binjak nuk merr të njëjtën sasi ushqyesish ndërsa është në bark, mund të jetë më i shkurtër se binjaku tjetër.

Ne e dimë gjithashtu, se ka disa ndryshime në gjenet tona që mund të ndodhin gjatë periudhës embrionale ose gjatë zhvillimit. Ndërsa kjo rrallë ndodh, kjo e bën atë që një binjak identik të ketë një gjendje gjenetike, ndërsa binjaku tjetër jo. Kodi ynë gjenetik është një pjesë shumë e madhe e përbërjes tonë gjenetike, por ka faktorë të tjerë, gjenetikë dhe mjedisorë, që na bëjnë unikë!

About Author