Imazhi termik është një metodë e përdorimit të rrezatimit infra të kuqe dhe energjisë termike për të mbledhur informacion në lidhje me objektet, në mënyrë që të formulojmë imazhe të tyre, madje edhe në mjedise me shikim të ulët. Kjo është një lloj teknologjie që ka krijuar një gamë të gjerë përdorimesh ndër vite.

Në veçanti, është një formë efektive e teknologjisë së shikimit të natës, me aftësinë për të punuar në mungesë totale të ndonjë drite (pasi nuk mbështetet në dritën e dukshme), dhe madje mund të punojë në tym apo mjegull. Imazhi termik bazohet në shkencën e energjisë infra të kuqe (e njohur ndryshe si “nxehtësi”), e cila emetohet nga të gjitha objektet. Kjo energji nga një objekt referohet gjithashtu si “nënshkrimi i nxehtësisë”, dhe sasia e rrezatimit të emetuar priret të jetë proporcionale me nxehtësinë e përgjithshme të objektit.

Kamerat termike ose imazhet termike janë pajisje të sofistikuara të përbëra nga një sensor i ndjeshëm i nxehtësisë me kapacitetin për të marrë diferencat e vogla në temperaturë. Ndërsa mbledhin rrezatimin infra të kuqe nga objektet në një mjedis të veçantë, ata mund të fillojnë të hartojnë një imazh bazuar në ndryshimet dhe lakimet e matjeve të temperaturës.

Përgatiti dhe përshtati:

WWW.STUDENTËT.MK

About Author

Admin_S