Ata që kanë sukses në jetë dhe admirohen nga të tjerët janë të ndryshëm. Të paktën sipas disa teorive. Ata e shohin botën ndryshe, mendojnë dhe veprojnë ndryshe. Më poshtë, lexoni disa rregulla të përgjithshme me të cilat njerëzit e suksesshëm ndryshojnë nga njerëzit e tjerë.

1. I bëjnë gjërat më të thjeshta.

2. Ata marrin vendime dhe veprojnë menjëherë.

3. Ata fokusohen në të qenit produktiv, jo vetëm të zënë.

4. Ata shmangin kurthin e të qenit perfekt.

5. Ata punojnë jashtë zonës së rehatisë.

6. Ata zgjedhin të kontaktojnë njerëzit e duhur.

7. Përqendrohuni në përmirësime të vogla por të qëndrueshme.

8. Ata matin dhe monitorojnë rezultatet e tyre.

9. Ata qëndrojnë pozitivë edhe kur mësojnë nga gabimet e tyre.

10. Mban ekuilibrin në jetë.

Përmblodhi dhe përshtati:

www.studentet.mk

About Author