Struktura e të Dhënave duke përdorur “Queue”

Një radhë (queue) është gjithashtu një strukturë lineare e të dhënave në të cilën elementet janë rregulluar bazuar në rregullin FIFO (First In First Out). Është si udhëtarët që qëndrojnë në një radhë për të hipur në një autobus. Personi që hyn i pari në radhë është ai që hipi i pari në autobus. Pasagjerët e rinj mund të bashkohen në radhë nga prapa ndërsa pasagjerët hyjnë në autobus nga përpara.

Pse na duhet një përfaqësim me anë të rradhës (queue)?

Ju mund të pyesni se ku përdoret një queue në një kompjuter. Supozoni se jeni në zyrën tuaj dhe ka një rrjet prej pesë kompjuterash. Ju i keni lidhur të gjithë këta kompjuterë me një printer të vetëm. Supozoni se një punonjës dëshiron të shtypë dokumentet e tij dhe i dërgon një komandë printerit përmes kompjuterit të tij. Printeri merr komandat dhe fillon të shtypë dokumentet. Në të njëjtën kohë, një punonjës tjetër i dërgon komandat printerit. Printeri vendos komandën e dytë në radhë. Komanda e dytë ekzekutohet vetëm pas ekzekutimit të komandës së parë. Kjo ndjek rregullin e FIFO-s.

Struktura e të Dhënave duke përdorur “Grafe”

Një graf është një rrjet artikujsh të ndërlidhura mes vete, ku artikull njihet si nyje dhe lidhja midis tyre njihet si skaj.

Ju ndoshta përdorni rrjetet sociale si Facebook, LinkedIn, Instagram, etj. Rrjetet sociale janë një shembull i shkëlqyeshëm i një grafiku që përdoret. Rrjetet sociale përdorin grafikë për të ruajtur informacione për secilin përdorues. Këtu, çdo përdorues është një nyje ashtu si në graf. Dhe, nëse një përdorues, bëhet shok me një përdorues tjetër, atëherë ekziston një avantazh (lidhje) midis tyre. Po kështu, sa më shumë që jemi të lidhur me njerëzit, nyjet dhe skajet e grafikut vazhdojnë të rriten.

Në mënyrë të ngjashme, Google Map është një shembull tjetër ku përdoren grafet. Në rastin e Google Map, çdo vendndodhje konsiderohet si nyje, dhe rrugët midis vendndodhjeve konsiderohen si skaje. Dhe, kur dikush duhet të lëvizë nga një vend në tjetrin, Google Map përdor algoritme të ndryshme të bazuar në grafe për të gjetur rrugën më të shkurtër.

Përgatiti dhe përshtati:

WWW.STUDENTËT.MK

About Author