Jeni duke pasur një kohë të vështirë për të gjetur kandidatin e duhur?  Inteligjenca Artificiale (AI) është e gatshme të ju ndihmojë në rekrutimin e tij.

Në një sondazh me mbi 1000 profesionistë të HR, 85% presin që AI të zëvendësojë disa pjesë të procesit të rekrutimit. Në këtë artikull, ne do të shqyrtojmë ndikimin e mundshëm të rekrutimit përmes AI në biznesin tuaj. Do të mësoni gjithashtu hapat që duhet të ndërmerrni nëse dëshironi të provoni AI në rrjedhën tuaj të punës së rekrutimit.

ROLI I AI NË REKRUTIM

Përpara se të eksplorojmë rolin e AI në rekrutim, le ta përcaktojmë së pari atë. IBM përcakton inteligjencën artificiale kështu:

“…kombinon shkencën kompjuterike dhe grupe të fuqishme të dhënash, për të mundësuar zgjidhjen e problemeve. Ai gjithashtu përfshin nënfusha të mësimit të makinerive dhe mësimit të thellë, të cilat përmenden shpesh në lidhje me inteligjencën artificiale. Këto disiplina përbëhen nga algoritme të AI që kërkojnë të krijojnë sisteme ekspertësh që bëjnë parashikime ose klasifikime bazuar në të dhënat hyrëse.

Intelegjenca artificialeka shumë aplikime në sfera të ndryshme të jetës njerëzore, duke përfshirë gjetjen e kandidatit më të mirë për një punë. Ajo ofron një paketë zgjidhjesh që mund të ndryshojnë mënyrën se si gjeni dhe zgjidhni kandidatët për punë.

AI mund të analizojë grupe të mëdha të dhënash, të identifikojë modele dhe të bëjë parashikime. Kjo mund ta bëjë rekrutimin më të lehtë dhe më efikas.

Softueri i rekrutimit përmes intelegjencës artificiale premton të ndihmojë rekrutuesit të përmirësojnë dhe përmirësojnë pjesë të ndryshme të procesit të rekrutimit. Kjo drejton gamën nga burimi, shqyrtimi, intervistimi dhe testimi. Aplikimet e zakonshme të AI në punësim përfshijnë:

 • shkrimi i përshkrimeve të punës
 • kërkimi i mediave sociale dhe platformave të tjera online për kandidatë të kualifikuar
 • shqyrtimi i aplikacioneve dhe rezymeve për punë

Ndërsa gjithçka tingëllon premtuese, shumë specialistë të burimeve njerëzore besojnë se prekja njerëzore, intuita dhe vlerësimi janë ende thelbësore për fazat përfundimtare të punësimit.

SFIDAT ME TË CILAT HASEN REKRUTUESIT

Rekrutuesit dhe menaxherët e punësimit po kërkojnë zgjidhje nga AI për shkak të sfidave me të cilat përballen në rekrutim. Këto përfshijnë marrjen e një numri dërrmues aplikimesh.

Mesatarisht, një hapje pune e korporatës merr 250 aplikime. Kjo u lë rekrutuesve kohë të kufizuar për të shqyrtuar tërësisht çdo aplikim. Bazuar në të dhënat në faqen e tij, Workopolis vuri re se 60% e punëdhënësve shpenzojnë 11 sekonda ose më pak për një rezyme.

Një sfidë tjetër për rekrutuesit është nevoja për të tejkaluar paragjykimet. Paragjykimet e pavetëdijshme mund dhe ndikojnë në përzgjedhjen e kandidatëve. Ky është një shqetësim i madh për punëdhënësit që duan të ndërtojnë një vend pune të larmishëm dhe gjithëpërfshirës.

MENYRA SE SI AI PO NDIHMON NË TEJKALIMIN E KËTYRE FAZAVE

AI mund t’i ndihmojë punëdhënësit të kapërcejnë këto sfida. Në fazën e burimit, AI mund të gjenerojë përshkrime tërheqëse të punës së ofruar për të tërhequr kandidat sa më të mirë. AI gjithashtu mund të skanojë dhe analizojë të dhëna nga burime si bordet e punës dhe rrjetet profesionale. Në këtë mënyrë, AI mund të identifikojë talentet e mirë, madje edhe në mesin e atyre që nuk kanë aplikuar për pozicionin në fjalë.

Në fazën e shqyrtimit, mjetet e fuqizuara nga intelegjenca artificiale rishikojnë CV-të, letrat motivuese, mostrat e punës dhe materiale të tjera. Ata mund të nxjerrin informacione që janë të rëndësishme për rekrutuesin dhe të renditin kandidatët bazuar në kriteret të caktuara të punësimit. Rekrutuesi mund ta përdorë këtë informacion për të bërë shpejt një listë të ngushtë të kandidatëve për intervistë.

Duke folur për intervistat, chatbot-et e drejtuara nga intelegjenca artificiale mund të kryejnë intervista shqyrtimi. Chatbot-et bëjnë pyetje të paracaktuara dhe vlerësojnë përgjigjet e kandidatëve. Ato bëhen baza për të përcaktuar se cilët kandidatë mund të kalojnë në hapin tjetër të procesit të aplikimit.

Së fundi, algoritmet e intelegjencës artificiale mund të ndihmojnë me përputhjen e kandidatëve. Kjo përfshin krahasimin e profileve të kandidatëve me kërkesat e punës për të parë se kush është më i përshtatshmi.

HYRJE NË SOFTUERIN DHE PLATFORMAT E REKRUTIMIT TË AI

Softuer dhe platforma të ndryshme të rekrutimit të fuqizuara me AI janë në dispozicion, dhe të reja plot po vijnë. Këtu janë disa shembuj të zgjidhjeve më të zakonshme të rekrutimit përmes AI:

 • AI-powered applicant tracking systems (ATS) ose Sistemet e gjurmimit të aplikantëve të fuqizuar nga AI,  janë ndoshta zgjidhjet më të zakonshme të rekrutimit përmes intelegjencës artificiale. Këto programe kompjuterike analizojnë dhe renditin aplikimet për punë. Ata shpesh filtrojnë rezymetë bazuar në fjalë kyçe që punëdhënësi përcakton se janë thelbësore për punën e ofruar.
 • Mjetet e vlerësimit të kandidatëve të drejtuar nga intelegjenca artificiale vlerësojnë kandidatët. Këto përfshijnë teste për aftësitë, inteligjencën emocionale, tiparet e personalitetit dhe përshtatjen e kulturës. Me mësimin e makinerive të AI, testet mund të parashikojnë se cilat kompetenca dhe tipare çojnë në sukses në punë.
 • Platformat e intervistimit me video të fuqizuara nga intelegjenca artificiale lejojnë video intervista të automatizuara. Intervistat me video të njëanshme zhvillohen nga distanca. Kandidatët regjistrojnë veten duke iu përgjigjur pyetjeve të intervistës. Më pas ata dorëzojnë videot e tyre në platformë. Kështu, punëdhënësit mund të shqyrtojnë kandidatët dhe të marrin vendime më shpejt.
 • Chatbotët e AI dhe asistentët virtualë janë mjete bisedore të intelegjencës artificiale në faqen e internetit të punëdhënësit. Ata angazhohen me kandidatët për punë për t’iu përgjigjur pyetjeve të bëra shpesh në lidhje me pozicionet e hapura, përshtatshmërinë, përfitimet dhe kompaninë. Mund gjithashtu të angazhohen në bisedë me kandidatët duke bërë pyetje të vendosura nga rekrutuesi.

Këto mjete mund të reduktojnë kohën e aplikimit dhe të ndihmojnë punëdhënësit të kapin informacionin e talenteve. Ata gjithashtu i çlirojnë rekrutuesit nga detyrat e lodhshme të rekrutimit, në mënyrë që të mund të fokusohen te kandidatët që kalojnë në raundin tjetër të procesit.

SI E BËN TË GJITHË KËTË SOFTUERIT I REKRUTIMIT TË AI?

Këtu janë disa funksionalitete të platformave të fuqizuara nga intelegjenca artificiale:

Analiza e të dhënave. intelegjenca artificiale nxjerr dhe analizon vëllime të mëdha informacioni. Të dhënat mund të vijnë nga burime të ndryshme si faqet e internetit, rezymetë dhe letrat motivuese dhe rezultatet e vlerësimit. Mund të kapë detaje përkatëse për t’u marrë në konsideratë gjatë shqyrtimit.

Analiza e ndjenjave. Algoritmet e intelegjencës artificiale mund të zbulojnë ndjenjat dhe tiparet pozitive ose negative nga video intervistat. Ai e bën këtë duke analizuar shenja si modelet e të folurit, shprehjet e fytyrës dhe gjuha e trupit. Këto analiza ofrojnë njohuri për rekrutuesit.

Përpunimi i Gjuhës Natyrore (NLP). NLP është ajo që mundëson softuerin e rekrutimit të AI të kuptojë dhe interpretojë gjuhën njerëzore – dhe të komunikojë si një njeri. Kjo është mënyra se si AI mund të kryejë detyra si përgjigjja e pyetjeve dhe analizimi i ndjenjave.

Mësimi i Makinerisë (ML). ML është përdorimi i të dhënave dhe algoritmeve për të “mësuar” makinat në të njëjtën mënyrë që njerëzit mësojnë. Është mënyra se si softueri i AI mund të klasifikojë, parashikojë, zgjidhë problemet dhe të marrë njohuri nga të dhënat

5 KOMPANI QË PËRDORIN AI NË REKRUTIM

Me gjithë premtimin e intelegjencës artificiale për të përmirësuar rekrutimin, nuk është çudi që sipas Jobscan, 99% e kompanive të Fortune 500 përdorin ATS. ATS është një lloj softueri për rekrutimin e AI.

Këtu janë vetëm disa shembuj se si kompanitë po përdorin AI për rekrutim:

Unilever

Univeiler përdor rekrutimin e përmirësuar me AI për të përpunuar miliona aplikime për punë në vit. Ata përdorin softuerin e AI në faza të ndryshme të rrjedhës së punës së rekrutimit. Fillon me vlerësimin fillestar të kandidatëve përmes lojërave online që vlerësojnë përshtatshmërinë e tyre për rolin. Ata më pas dorëzojnë një video intervistë, e cila analizohet nga softueri i AI.

Ata që me sukses i kalojnë këto faza janë të ftuar në qendrën e zbulimit të Unilever për të takuar drejtuesit dhe rekrutuesit e kompanisë. Sistemi i rekrutimit të AI i Unilever gjithashtu jep mundësi për feedback apo reagime për të gjithë kandidatët, përfshirë ata që nuk e morën vendin e punës.

Brother International

Brother International përdor intelegjencën artificiale jo vetëm për të promovuar markën e tyre, por edhe për të tërhequr talentet më të mirë. Ata rinovuan faqen e tyre duke instaluar teknologji të reja të fuqizuara nga AI. Një chatbot angazhon punëkërkuesit në faqe dhe i ndihmon ata të plotësojnë aplikimin e tyre. Ai gjithashtu bën rekomandime të personalizuara për punë bazuar në historikun e tyre, aftësitë dhe interesat. Rekrutimi përmes intelegjencës artificiale rriti aplikimet e tyre të përfunduara me 140%.

Johnson & Johnson

E cila miratoi teknologjinë për t’u dhënë kandidatëve përvojën më të mirë të mundshme dhe për të tërhequr aplikantë cilësorë. Për shembull, ai përdor AI për të shkruar përshkrime të punës pa paragjykime gjinore dhe forma të tjera të paragjykimit të pavetëdijshëm.

Hilton

Hilton është një tjetër markë globale që përdor intelegjencën artificiale për të përmirësuar procesin e saj të rekrutimit. Duke përdorur një platformë intervistash dixhitale. Përveç aftësisë për të intervistuar kandidatët gjatë gjithë orarit, kjo teknologji gjithashtu i bëri intervistat më të qëndrueshme dhe më pak të njëanshme. Shumë nga intervistat përfshijnë gjithashtu simulimin e skenarit për të testuar aftësi dhe qëndrime specifike. Si rezultat, Hilton uli kohën mesatare për të punësuar nga 42 ditë në pesë.

Amazon

Punëdhënësi i dytë më i madh i sektorit privat në Shtetet e Bashkuara, po përdor gjithashtu intelegjencën artificiale për të paktën disa detyra të rekrutuesve. Sistemi i tij i Automatizuar i Vlerësimit të Aplikantëve (AAE) ndihmon në parashikimin se cilët kandidatë kanë më shumë gjasa të kenë sukses në punët për të cilat kanë aplikuar. Ata aplikantë më pas përcillen me shpejtësi për intervista.

Edhe pse këta shembuj janë nga disa prej kompanive më të mëdha në botë, përdorimi i intelegjencës artificiale në rekrutim nuk është vetëm për korporatat e mëdha. Bizneset e vogla gjithashtu mund të përfitojnë nga softueret të fuqizuar me AI.

UDHËZUES HAP PAS HAPI PËR INTEGRIMIN E SOFTUERIT TË REKRUTIMIT TË DREJTUAR NGA AI

Nëse dëshironi të shfrytëzoni fuqinë e rekrutimit të AI, këtu janë disa hapa që mund të ndiqni:

 • 1. Vlerësoni nevojat tuaja për rekrutim. Hapi i parë është të njihni nevojat tuaja. Identifikoni pikat e dobëta që po përjetoni dhe shikoni se cilat mund ti adresojë AI.
 • 2. Vendosni qëllimet tuaja. Përcaktoni qëllimet dhe rezultatet që dëshironi të arrini si rezultat i zbatimit të AI në rekrutim.
 • 3. Kryeni kërkime dhe zgjidhni zgjidhje. Eksploroni softuerët dhe platformat e ndryshme të rekrutimit të AI. Rishikoni veçoritë e tyre, planifikoni demonstrime dhe gërmoni në rishikimet e produkteve. Zgjidhni softuerin e rekrutimit të AI që adreson nevojat tuaja.
 • 4. Përgatitni të dhënat tuaja. Ju do të duhet të trajnoni sistemin e AI me të dhënat tuaja. Të dhënat specifike të kërkuara varen nga ajo zgjidhje që po përdorni. Kjo mund të përfshijë përshkrimet e punës, të dhënat historike të rekrutimit, profilet e kandidatëve dhe vlerësimet e performancës së punonjësve. Pra, sigurohuni që të ofroni të dhëna me cilësi të lartë me diversitet për të reduktuar paragjykimet.
 • 5. Konfiguro dhe zbato. Vendosni softuerin e AI, duke e përshtatur atë sipas kërkesave tuaja specifike dhe proceseve të rekrutimit. Integrohuni me sistemet e burimeve njerëzore që po përdorni tashmë për një rrjedhë të pandërprerë të të dhënave.
 • 6. Testoni dhe përsosni. Kryeni një provë me testues dhe përfundimisht një grup të vogël kandidatësh. Rishikoni saktësinë dhe efektivitetin e sistemit AI. Analizoni rezultatet, rregulloni mirë algoritmet dhe rregulloni sipas nevojës për të përmirësuar performancën.
 • 7. Vazhdoni të monitoroni dhe përsërisni. Rishikoni vazhdimisht performancën e softuerit të AI. Merrni reagime si nga rekrutuesit/menaxherët e punësimit ashtu edhe nga kandidatët. Kryeni vlerësime të rregullta në mënyrë që të mos e anashkaloni atë. Bëni rregullimet e nevojshme për të optimizuar platformën e AI.
5 KËSHILLA PËR OPTIMIZIMIN E SOFTUERIT TË REKRUTIMIT TË AI

Sado e fuqishme të jetë AI në rekrutim, nuk është një zgjidhje perfekte. Sistemet e AI duhet të “trajnohen” me shumë të dhëna të sakta. Dhe ato duhet të kalibrohen për t’iu përshtatur nevojave specifike. Më poshtë janë pesë këshilla që mund të përdorni për të optimizuar çdo softuer të rekrutimit të AI që po përdorni:

 • 1. Siguroni cilësi dhe diversitet të të dhënave për të reduktuar paragjykimet e punësimit të AI. Sistemet e rekrutimit të AI të ushqyer me të dhëna nga vendimet të ndikuara nga paragjykimi njerëzor mësuan gjithashtu paragjykimet e rekrutuesve, që gjithashtu çon në paragjykim gjatë punësimit të aplikantëve përmes AI.

 • 2. Përditësoni dhe kalibroni softuerin e AI për të përmirësuar saktësinë dhe rëndësinë. Mbani të përditësuar softuerin tuaj duke e ushqyer me të dhëna të reja. Do t’ju duhet gjithashtu të përmirësoni cilësimet dhe konfigurimin e softuerit. Shitësi i softuerit mund t’ju ndihmojë të optimizoni platformën e tyre sipas nevojave dhe qëllimeve tuaja.

 • 3. Përdorni komentët dhe reagimet nga ndërveprimi i përdoruesve për të përmirësuar mësimin dhe përshtatshmërinë e AI. Merrni komente nga rekrutuesit dhe kandidatët dhe mblidhni sugjerime për përmirësim. Disa softuer të AI gjithashtu mbledhin dhe analizojnë të dhëna nga ndërveprimet e përdoruesve për të përmirësuar funksionalitetet e tij.

 • 4. Edukoni profesionistët e burimeve njerëzore për përdorimin efektiv të mjeteve të AI për përzgjedhjen e kandidatëve. Ata që do të përdorin mjetet e rekrutimit të AI kanë nevojë për trajnim gjithëpërfshirës për t’i përdorur ato në mënyrë efektive. Sigurohuni që ju dhe stafi juaj i burimeve njerëzore të kuptoni si pikat e forta ashtu edhe kufizimet e AI.

 • 5. Përdorni sigurinë për të mbrojtur të dhënat e kandidatit dhe për të ruajtur privatësinë. Vendosni masa të forta sigurie për të mbrojtur të dhënat dhe privatësinë e kandidatëve dhe punëkërkuesve.
JEPINI NJË SHANS REKRUTIMIT PËRMES AI

AI tashmë po transformon proceset e rekrutimit në organizata të vogla dhe të mëdha. Rekrutimi i AI po i ndihmon punëdhënësit të kursejnë kohë, të shmangin detyrat e lodhshme dhe të përsëritura, t’u japë kandidatëve një përvojë më të mirë, më të nivelit të duhur dhe të tërheqë talentet më të mirë.

Është e natyrshme të kesh rezerva për përdorimin e AI në rekrutim. Në fund të fundit, asnjë teknologji nuk është e përsosur. AI mund të jetë një thikë me dy tehe. Por mbani mend, përdorni këshillat e mësipërme për të maksimizuar përfitimet duke shmangur grackat e rekrutimit të inteligjencës artificiale. Eksploroni mjete dhe platforma të drejtuara nga AI me një mendje të hapur dhe aventureske.

Përgatiti dhe përmblodhi:
WWW.STUDENTET.MK

About Author

Admin_S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *